GESTUURD BOREN

 

Om mee te gaan met de wensen van deze tijd ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen heeft Nutswerk B.V. zich ook toegelegd op het maken van horizontale gestuurde boringen.

De essentie van het maken van een horizontaal gestuurde boring bestaat uit 3 onderdelen. Als eerste is dat de Pilot boring, hiermee wordt doormiddel van een boorkop een boring gemaakt van het intrede tot het uittrede punt. Het 2e onderdeel is het ruimen (groter maken) van het boorgat, waardoor vervolgens het 3e en laatste onderdeel kan worden uitgevoerd, het trekken van de te leggen mantelbuizen, kabels en leidingen.

In vergelijking met andere technieken om kabels en leidingen aan te leggen brengt gestuurd boren een aantal grote voordelen met zich mee. Zo geeft het minder aantasting aan het terrein, minder sociale kosten (te denken valt aan overlast) en is het uittrede punt zeer nauwkeurig te bepalen ten opzichte van andere sleufloze technieken.

Nutswerk B.V. beschikt over een boorploeg die fulltime bezig is met het maken van gestuurde boringen. Deze ploeg bestaat uit een boormeester, een surveyor (man die de positie van de boorkop bepaald) en de benodigde materialen. Zo heeft men voor het maken van een boring een boormachine, boorstangen, boorkop, bentoniet pomp en een betrouwbaar meetsysteem nodig. Om optimaal te kunnen boren beschikt
Nutswerk B.V. zelf over deze materialen en zelfs over meerdere boormachines.

Met de vakkennis, de mankracht en het machinepark kunnen horizontaal gestuurde boringen tot een lengte van ongeveer 100meter gemaakt worden, met een maximale diameter van ± 315mm.

Enkele foto’s van een gestuurde boring en het daarbij benodigde materieel: 
 
       
 
 
 
 
PRIVACYBELEID NUTSWERK B.V.