KABELWERK & LEIDINGWERK

 

Nutswerk B.V. verzorgt alles op het gebied van kabels en leidingen, van de aanleg tot de montage. Zoals de naam van het bedrijf al doet vermoeden, legt Nutswerk B.V. nutsvoorzieningen aan. Daaronder vallen gas, water, elektra, cai (televisie) kabel en telefoonkabel.

Voor de aanleg wordt gebruik gemaakt van de beschreven technieken: graafwerk, persingen en gestuurde boringen. Naast de aanleg moeten de kabels en leidingen ook nog gemonteerd worden. Hiervoor heeft Nutswerk B.V. een aantal monteurs en fitters in dienst. De monteurs beschikken over de kennis en vaardigheden om elektra en cai te monteren, terwijl de fitters de montage van gas en water verzorgen.

De monteurs zijn opgeleid om alle werkzaamheden in het elektra en cai netwerk uit te kunnen voeren, te denken valt aan huisaansluitingen maken, kabels in kasten monteren, elektrameters plaatsen, kabels lassen en eindmoffen maken. Dit kan variëren van laagspanningskabels tot middenspanningskabels en cai kabels voor een huisaansluiting.

Om alle leidingen van het gas- en waternetwerk te kunnen monteren, beschikken de fitters kennis om leidingen van verschillende maten aan elkaar te koppelen, huisaansluitingen te maken, eindkappen te zetten en gas- en watermeters te plaatsen.

Nutswerk B.V. sluit niet alleen nieuwe huizen, flats en bedrijven(terreinen) aan, maar saneert ook bestaande aansluitingen, legt distributie kabels en leidingen aan en komt in actie om storingen te verhelpen.

Hoewel het tijdens de werkzaamheden onmogelijk is om de omgeving niet te hinderen, doen de werknemers van Nutswerk B.V. hun uiterste best om de overlast zo veel mogelijk te beperken en waar nodig worden maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van bedrijfspanden en woningen te garanderen. Voorbeelden van andere maatregelen zijn een nooddrinkwater voorziening plaatsen of een omleiding markeren.

Om goed, veilig en efficiënt te werk te kunnen gaan, beschikt Nutswerk B.V. over de certificaten NEN-EN-ISO 9001:2008, Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven 2009 en VCA* versie 2008-05. Deze normen geven aan dat het bedrijf gekwalificeerd is om alle werkzaamheden op het gebied van kabels en leidingen naar de strenge eisen van deze tijd uit te voeren.

Enkele foto’s van kabel- en leidingwerken:

 
       
 
 
 
 
PRIVACYBELEID NUTSWERK B.V.