PERSINGEN

 

Een ander onderdeel van de werkzaamheden die Nutswerk B.V. uitvoert is het maken van pneumatische doorpersingen, beter bekend als persingen. Dit is een sleufloze techniek.

Bij het maken van een persing word een stalen mantelbuis door middel van een persluchtraket horizontaal de grond in geslagen. Nadat de buis in de grond geslagen is word deze door middel van een schuimprop en perslucht of een luchtlans schoongeblazen. Als de buis schoon is kunnen de kabels en leidingen er door gevoerd worden.

Ook wordt er wel eens gekozen voor het maken van een solo persing. Hierbij wordt de persluchtraket zonder stalen buis onder de grond geslagen, vervolgens wordt dan de raket met de kabel of leiding daaraan bevestigd terug getrokken naar het intredepunt.

Een solo persing is alleen geschikt voor kleine diameters.

Nutswerk B.V. beschikt over een aantal persluchtraketten met variërende diameters.

Hierdoor is het mogelijk om persingen te maken met een diameter van 110 mm tot 400 mm en een lengte tot 10 meter. Het voordeel van een persing is dat er weinig schade aangericht wordt aan het oppervlak.

Een nadeel is dat een persing alleen in een rechte lijn gemaakt kan worden. Hierdoor is deze techniek juist wel geschikt om een weg, oprit of tuin te kruisen.


Enkele foto’s van een pneumatische doorpersing en het daarbij benodigde materieel:

 
       
 
 
 
 
PRIVACYBELEID NUTSWERK B.V.