Gestuurd boren is een moderne techniek om kabels en leidingen in de grond te krijgen.

Nutswerk B.V. heeft 2 boormachines en is gecertificeerd om boringen tot een trekkracht van 80 ton te maken. Onze boringen worden uitgevoerd door de boorploeg. Met hun vakkennis en onze machines kunnen we boringen tot 320 meter, met een maximale diameter van 400mm maken. Daarnaast maken wij zelf ook boorontwerpen, sterkte berekeningen en meten we de boring nadien met GPS in.

 

Een gestuurde boring bestaat uit 3 onderdelen. Er wordt begonnen met het maken van een pilot boring. De boorkop maakt een ondergrondse gang van het intredepunt tot het uittredepunt. Hierna wordt het gat groter gemaakt met behulp van een ruimer. Tot slot worden de kabels, leidingen en/of de mantelbuizen in de ondergrondse gang getrokken.

 

In vergelijking met andere technieken om kabels en leidingen aan te leggen brengt gestuurd boren een aantal grote voordelen met zich mee. Zo geeft het minder aantasting aan het terrein, minder overlast en is het uittrede punt zeer nauwkeurig te bepalen.